jest w czekliście Fałtynowicz, Kossowska (2016)

Aspicilia obscurata (Fr.) Arnold

dzbanusznik ciemny