jest w czekliście Fałtynowicz, Kossowska (2016)

Aspicilia intermutans (Nyl.) Arnold

dzbanusznik odmienny