jest w czekliście Fałtynowicz, Kossowska (2016)

Aspicilia grisea Arnold

dzbanusznik szary