jest w czekliście Fałtynowicz, Kossowska (2016)

Aspicilia goettweigensis (Zahlbr.) Hue

dzbanusznik przedziwny