jest w czekliście Fałtynowicz, Kossowska (2016)

Aspicilia faginea Eitner

dzbanusznik buczynowy