jest w czekliście Fałtynowicz, Kossowska (2016)

Aspicilia coronata (A. Massal.) Anzi

dzbanusznik koronkowy