jest w czekliście Fałtynowicz, Kossowska (2016)

Aspicilia cinerea (L.) Körb.

dzbanusznik popielaty