grzyby.pl
takson nie ujęty w czekliście

Arrhenia velutipes (P.D. Orton) Redhead, Lutzoni, Moncalvo et Vilgalys

Arrhenia Arrhenia Arrhenia ArrheniaArrheniaArrhenia gerardianaArrhenia philonotis
Arrhenia velutipes
09.10.2018, Wyżnica gm.Dzierzkowice, pow. kraśnicki, woj. lubelskie; copyright © by Robert Kozak
Arrhenia velutipes
XL
Arrhenia velutipes

wybrane okazy · selected collections

znalezisko 20181009.1.rkz - Arrhenia velutipes; Wyżnica gm.Dzierzkowice, pow. kraśnicki, woj. lubelskie
181009-1
leg. Robert Kozak, det. Waldemar Czerniawski
/Wyżnica gm.Dzierzkowice, pow. kraśnicki, woj. lubelskie/
/w zielniku Waldemara Czerniaws.../ #3