jest w czekliście Fałtynowicz, Kossowska (2016)

Agonimia repleta Czarnota et Coppins

drobik meleńki