jest w czekliście Fałtynowicz, Kossowska (2016)

Agonimia opuntiella (Buschardt et Poelt) Vězda

drobik orzastowy