jest w czekliście Fałtynowicz, Kossowska (2016)

Agonimia flabelliformis Halda, Czarnota et Guzow-Krzemińska

drobik bezbrodawkowy