red listGREJ
· Czerwona Lista — R–rzadki - potencjalnie zagrożony wymarciem

Agaricus urinascens (Jul. Schäff. & F.H. Moller) Singer

Agaricus macrosporus (F.H. Moller & Jul. Schäff.) Pilát (1951)