jest w czekliście Fałtynowicz, Kossowska (2016)

Acrocordia gemmata (Ach.) A. Massal.

rzędnica pospolita