jest w czekliście Fałtynowicz, Kossowska (2016)

Acrocordia salweyi (Leight. ex Nyl.) A.L. Sm.

rzędnica Salweya