jest w czekliście Fałtynowicz, Kossowska (2016)

Acrocordia conoidea (Fr.) Körb.

rzędnica ostrokrężna