grzyby.pl
jest w czekliście Fałtynowicz, Kossowska (2016)

Acrocordia conoidea (Fr.) Körb.

rzędnica ostrokrężna
Acrocordia Acrocordia Acrocordia AcrocordiaAcrocordiarzędnica wgłębiona (Acrocordia cavata)rzędnica pospolita (Acrocordia gemmata)