jest w czekliście Fałtynowicz, Kossowska (2016)

Acrocordia cavata (Ach.) R.C. Harris

rzędnica wgłębiona