jest w czekliście Fałtynowicz, Kossowska (2016)

Absconditella lignicola Vězda et Pišut

błończyk wątły