jest w czekliście Fałtynowicz, Kossowska (2016)

Absconditella fossarum Vězda et Pišut

błończyk piaskowy