jest w czekliście Fałtynowicz, Kossowska (2016)

Absconditella pauxilla Vězda et Vivant

błończyk niewidek