jest w czekliście Fałtynowicz, Kossowska (2016)

Absconditella delutula (Nyl.) Coppins et H. Kilias

błończyk malutki