grzyby.pl
jest w czekliście Fałtynowicz, Kossowska (2016)

Absconditella celata Döbbeler et Poelt

błończyk murszowy