jest w czekliście Fałtynowicz (2003)

Cladonia digitata (L.) Hoffm.

chrobotek palczasty