jest w czekliście Fałtynowicz (2003)

Cladonia chlorophaea (Flörke ex Sommerf.) Spreng.

chrobotek kieliszkowaty