jest w czekliście Fałtynowicz (2003)

Cladonia bellidiflora (Ach.) Schaer.

chrobotek strojny