fot. za-Asterophora-lycoperdoides-ID122011_219233 (901×662) — copyright © by Zygmunt Augustowski
na Tej stronie po zalogowaniu (prawy górny róg strony)
masz 3.4× większą wersję tej ilustracji
fotografia jest wyższej jakości i bez znaków wodnych
na fotografiach z określoną skalą można wykonywać pomiary przy pomocy myszki
Asterophora lycoperdoides (grzybolubka purchawkowata)

on This page when logged in
you will see 3.4× bigger version of this picture
photo is better quality and without watermarks

16.08.2008, pow. Gorlice
copyright © by Zygmunt Augustowski