fot. w_Mycena_acicula_030525_04 (600×450) — copyright © by Witold Wójciak
na Tej stronie po zalogowaniu (prawy górny róg strony)
masz 2.4× większą wersję tej ilustracji
fotografia jest wyższej jakości i bez znaków wodnych
na fotografiach z określoną skalą można wykonywać pomiary przy pomocy myszki
Mycena acicula (grzybówka szpilkowa)

on This page when logged in
you will see 2.4× bigger version of this picture
photo is better quality and without watermarks

25.05.2003, Kotlina Sandomierska
copyright © by Witold Wójciak