fot. sj-pychavka_obrovska (639×400) — copyright © by Stanislav Jirásek
na Tej stronie po zalogowaniu (prawy górny róg strony)
masz 2.6× większą wersję tej ilustracji
fotografia jest wyższej jakości i bez znaków wodnych
na fotografiach z określoną skalą można wykonywać pomiary przy pomocy myszki
Calvatia gigantea (purchawica olbrzymia)

on This page when logged in
you will see 2.6× bigger version of this picture
photo is better quality and without watermarks

18.06.2000, Bezdìkov, Trutnov, Czechy
copyright © by Stanislav Jirásek