fot. sj-hrib_privestkaty_1 (509×360) — copyright © by Stanislav Jirásek
na Tej stronie po zalogowaniu (prawy górny róg strony)
masz 3.0× większą wersję tej ilustracji
fotografia jest wyższej jakości i bez znaków wodnych
na fotografiach z określoną skalą można wykonywać pomiary przy pomocy myszki
Cortinarius violaceus (zasłonak fioletowy)

on This page when logged in
you will see 3.0× bigger version of this picture
photo is better quality and without watermarks

08.09.2001, Prodasice, Czechy
copyright © by Stanislav Jirásek