fot. rtm-sin5 (486×714) — copyright © by Romuald Tomaszewski
na Tej stronie po zalogowaniu (prawy górny róg strony)
masz 3.3× większą wersję tej ilustracji
fotografia jest wyższej jakości i bez znaków wodnych
na fotografiach z określoną skalą można wykonywać pomiary przy pomocy myszki
Scutellinia sinensis

on This page when logged in
you will see 3.3× bigger version of this picture
photo is better quality and without watermarks

26.07.2020, woj. lubelskie, pow. lubelski, Dębszczyzna
copyright © by Romuald Tomaszewski