fot. robert_rutkowski-IMG_0044 (454×508) — copyright © by Robert Rutkowski
na Tej stronie po zalogowaniu (prawy górny róg strony)
masz 2.4× większą wersję tej ilustracji
fotografia jest wyższej jakości i bez znaków wodnych
na fotografiach z określoną skalą można wykonywać pomiary przy pomocy myszki
Aureoboletus projectellus (złotoborowik wysmukły)

on This page when logged in
you will see 2.4× bigger version of this picture
photo is better quality and without watermarks

21.09.2014, lasy sosnowe porastające wydmę Lubiatowską gm. Choczewo, około 400-600 m od morza
copyright © by Robert Rutkowski