fot. pdrz-gela8_n_kr_x1000 (703×285) — copyright © by Przemysław Drzewiecki
na Tej stronie po zalogowaniu (prawy górny róg strony)
masz 2.5× większą wersję tej ilustracji
fotografia jest wyższej jakości i bez znaków wodnych
na fotografiach z określoną skalą można wykonywać pomiary przy pomocy myszki
Gelatoporia dichroa (klejoporek dwubarwny)
22.03.2021, Mochle-Wojnowo, pow. bydgoski
copyright © by Przemysław Drzewiecki