fot. pdrz-gela6_n_p.2_kr_x1000 (569×405) — copyright © by Przemysław Drzewiecki
na Tej stronie po zalogowaniu (prawy górny róg strony)
masz 2.2× większą wersję tej ilustracji
fotografia jest wyższej jakości i bez znaków wodnych
na fotografiach z określoną skalą można wykonywać pomiary przy pomocy myszki
Gelatoporia dichroa (klejoporek dwubarwny)

on This page when logged in
you will see 2.2× bigger version of this picture
photo is better quality and without watermarks

22.03.2021, Mochle-Wojnowo, pow. bydgoski
copyright © by Przemysław Drzewiecki