fot. mwg-Parmelia_saxatilis-01_Tatry (1093×1112) — copyright © by Michał Węgrzyn
na Tej stronie po zalogowaniu (prawy górny róg strony)
masz 5.1× większą wersję tej ilustracji
jest ona wyższej jakości i bez znaków wodnych
na fotografiach z określoną skalą można wykonywać pomiary przy pomocy myszki
Parmelia saxatilis (tarczownica skalna)

on This page when logged in
you will see 5.1× bigger version of this picture
better quality and without watermarks

copyright © by Michał Węgrzyn

« Parmelia saxatilis (tarczownica skalna)