fot. msw-flammulina-velutipes (477×380) — copyright © by Marcin S. Wilga
na leżącej kłodzie klonu zwyczajnego (Acer platanoides) w łęgu jesionowo-olszynowym
na Tej stronie po zalogowaniu (prawy górny róg strony)
masz 3.8× większą wersję tej ilustracji
Flammulina velutipes (płomiennica zimowa)

on This page when logged in
you will see 3.8× bigger version of this picture
photo is better quality and without watermarks

Gdańsk
copyright © by Marcin S. Wilga