fot. mj-PluteusCinereofuscus_F016_10 (700×480) — copyright © by Mírek Junek
na Tej stronie po zalogowaniu (prawy górny róg strony)
masz 2.8× większą wersję tej ilustracji
fotografia jest wyższej jakości i bez znaków wodnych
na fotografiach z określoną skalą można wykonywać pomiary przy pomocy myszki
Pluteus cinereofuscus (drobnołuszczak szarobrązowy)

on This page when logged in
you will see 2.8× bigger version of this picture
photo is better quality and without watermarks

Czechy
copyright © by Mírek Junek