fot. mj-CalocybeGambosa_D20020506-136-3605 (700×344) — copyright © by Mírek Junek
na Tej stronie po zalogowaniu (prawy górny róg strony)
masz 2.8× większą wersję tej ilustracji
jest ona wyższej jakości i bez znaków wodnych
na fotografiach z określoną skalą można wykonywać pomiary przy pomocy myszki
Calocybe gambosa (gęśnica wiosenna)

on This page when logged in
you will see 2.8× bigger version of this picture
better quality and without watermarks

06.05.2002, Czechy
copyright © by Mírek Junek