fot. 20040614-stropharia-melanosperma-mikro (640×350) — copyright © by Mírek Junek
cechy mikroskopowe
na Tej stronie po zalogowaniu (prawy górny róg strony)
masz 2.6× większą wersję tej ilustracji
fotografia jest wyższej jakości i bez znaków wodnych
na fotografiach z określoną skalą można wykonywać pomiary przy pomocy myszki
Stropharia melanosperma (pierścieniak czarnozarodnikowy)

on This page when logged in
you will see 2.6× bigger version of this picture
photo is better quality and without watermarks

14.06.2004, Pardubice koupaliste, Czech Rep.
copyright © by Mírek Junek