fot. mf-0044-Rez_v2 (938×666) — copyright © by Marcin Fałdziński
na Tej stronie po zalogowaniu (prawy górny róg strony)
masz 3.5× większą wersję tej ilustracji
fotografia jest wyższej jakości i bez znaków wodnych
na fotografiach z określoną skalą można wykonywać pomiary przy pomocy myszki
Fomitopsis officinalis (pniarek lekarski)

on This page when logged in
you will see 3.5× bigger version of this picture
photo is better quality and without watermarks

13.05.2007, rez. Chełmowa Góra
copyright © by Marcin Fałdziński