fot. jsb-PICT8603 (459×533) — copyright © by Jacek Soboń
na Tej stronie po zalogowaniu (prawy górny róg strony)
masz 2.5× większą wersję tej ilustracji
jest ona wyższej jakości i bez znaków wodnych
na fotografiach z określoną skalą można wykonywać pomiary przy pomocy myszki
Entoloma chlorophyllum

on This page when logged in
you will see 2.5× bigger version of this picture
better quality and without watermarks

25.09.2013, Gm. Wleń, k. Bystrzycy, Góry Kaczawskie
copyright © by Jacek Soboń