fot. jsb-DSC_7840 (1214×598) — copyright © by Jacek Soboń
na Tej stronie po zalogowaniu (prawy górny róg strony)
masz 4.4× większą wersję tej ilustracji
fotografia jest wyższej jakości i bez znaków wodnych
na fotografiach z określoną skalą można wykonywać pomiary przy pomocy myszki
Entoloma sericeum (dzwonkówka jedwabista)

on This page when logged in
you will see 4.4× bigger version of this picture
photo is better quality and without watermarks

11.04.2014, Gm. Lwówek Śl. k. Soboty, Pogórze Kaczawskie
copyright © by Jacek Soboń

« Entoloma sericeum (dzwonkówka jedwabista)