fot. jsb-DSC_6530 (802×286) — copyright © by Jacek Soboń
na Tej stronie po zalogowaniu (prawy górny róg strony)
masz 2.9× większą wersję tej ilustracji
jest ona wyższej jakości i bez znaków wodnych
na fotografiach z określoną skalą można wykonywać pomiary przy pomocy myszki
Cyathicula cyathoidea
26.05.2010, Gm. Lwówek Śl. k. Radomiłowic, Pogórze Kaczawskie
copyright © by Jacek Soboń