fot. jsb-DSC_2176 (520×511) — copyright © by Jacek Soboń
na Tej stronie po zalogowaniu (prawy górny róg strony)
masz 2.4× większą wersję tej ilustracji
fotografia jest wyższej jakości i bez znaków wodnych
na fotografiach z określoną skalą można wykonywać pomiary przy pomocy myszki
Clitocybe diatreta (lejkówka rdzawa)

on This page when logged in
you will see 2.4× bigger version of this picture
photo is better quality and without watermarks

15.11.2009, Gm. Wleń, Pogórze Izerskie, k.Radomic
copyright © by Jacek Soboń