fot. jsb-DSC06760 (875×676) — copyright © by Jacek Soboń
na Tej stronie po zalogowaniu (prawy górny róg strony)
masz 3.3× większą wersję tej ilustracji
jest ona wyższej jakości i bez znaków wodnych
na fotografiach z określoną skalą można wykonywać pomiary przy pomocy myszki
Entoloma politum (dzwonkówka błotna)

on This page when logged in
you will see 3.3× bigger version of this picture
better quality and without watermarks

29.07.2016, Gm. Wleń, k. Bystrzycy, Pogórze Kaczawskie
copyright © by Jacek Soboń