fot. Boletus (1123×826) — copyright © by Marek Snowarski
plansza do oznaczania Boletus
na Tej stronie po zalogowaniu (prawy górny róg strony)
masz 4.5× większą wersję tej ilustracji
fotografia jest wyższej jakości i bez znaków wodnych
na fotografiach z określoną skalą można wykonywać pomiary przy pomocy myszki
Amanita phalloides (muchomor zielonawy)

on This page when logged in
you will see 4.5× bigger version of this picture
photo is better quality and without watermarks

21.09.2014
copyright © by Marek Snowarski
« Amanita phalloides (muchomor zielonawy)

« Boletus (borowik)