fot. bc-471 (780×480) — copyright © by Bohdan Cienciała
na Tej stronie po zalogowaniu (prawy górny róg strony)
masz 3.1× większą wersję tej ilustracji
fotografia jest wyższej jakości i bez znaków wodnych
na fotografiach z określoną skalą można wykonywać pomiary przy pomocy myszki
Pseudoclitocybe cyathiformis (lejkownik kubkowatokapeluszowy)

on This page when logged in
you will see 3.1× bigger version of this picture
photo is better quality and without watermarks

14.09.1993, Svibice, Český Těšín, Czechy – na trocinach
copyright © by Bohdan Cienciała