fot. bc-034 (637×480) — copyright © by Bohdan Cienciała
na Tej stronie po zalogowaniu (prawy górny róg strony)
masz 2.6× większą wersję tej ilustracji
fotografia jest wyższej jakości i bez znaków wodnych
na fotografiach z określoną skalą można wykonywać pomiary przy pomocy myszki
Agaricus xanthodermus (pieczarka karbolowa)

on This page when logged in
you will see 2.6× bigger version of this picture
photo is better quality and without watermarks

19.06.1994, Rezerwacja Jakubov, Czechy – w wilgotnym lesie łęgowatym
copyright © by Bohdan Cienciała