fot. ak-mycenaster-corium-1 (319×241) — copyright © by Anna Kujawa
młody owocnik z lekko tylko spękanym egzoperidium; owocnik jest trochę odgrzebany, bo Mycenastrum tworzy owocniki półpodziemne i młode są ledwo widoczne
na Tej stronie po zalogowaniu (prawy górny róg strony)
masz 1.3× większą wersję tej ilustracji
Mycenastrum corium (grzybogwiazd skórzasty)
20.06.2001, k. Kościana, miejsce składowania resztek słomy i resztek z gospodarstwa
copyright © by Anna Kujawa