bio-forum.pl (© autora fot.); copyright by bio-forum.pl">
fot. FORUM-140089 (640×480) — copyright © by bio-forum.pl
bio-forum.pl (© autora fot.)
na Tej stronie po zalogowaniu (prawy górny róg strony)
masz 2.6× większą wersję tej ilustracji
fotografia jest wyższej jakości i bez znaków wodnych
na fotografiach z określoną skalą można wykonywać pomiary przy pomocy myszki

on This page when logged in
you will see 2.6× bigger version of this picture
photo is better quality and without watermarks

copyright © by bio-forum.pl