fot. 200430-2428 (1231×1631) — copyright © by Marek Snowarski
znalezisko 200222-1B normalna
na Tej stronie po zalogowaniu (prawy górny róg strony)
masz 6.7× większą wersję tej ilustracji
jest ona wyższej jakości i bez znaków wodnych
na fotografiach z określoną skalą można wykonywać pomiary przy pomocy myszki
Parmelia saxatilis (tarczownica skalna)

on This page when logged in
you will see 6.7× bigger version of this picture
better quality and without watermarks

30.04.2020, Lasy Kobiórskie, gm. Suszec, Suszec
copyright © by Marek Snowarski

« Parmelia saxatilis (tarczownica skalna)