fot. 200216-2229 (2694×1722) — copyright © by Marek Snowarski
znalezisko 200216-16 normalna
na Tej stronie po zalogowaniu (prawy górny róg strony)
masz 9.5× większą wersję tej ilustracji
jest ona wyższej jakości i bez znaków wodnych
na fotografiach z określoną skalą można wykonywać pomiary przy pomocy myszki
Parmelia saxatilis (tarczownica skalna)

on This page when logged in
you will see 9.5× bigger version of this picture
better quality and without watermarks

16.02.2020, Katowice, Las Murckowski
copyright © by Marek Snowarski
« Parmelia (tarczownica)

« Parmelia saxatilis (tarczownica skalna)